Regulament GDPR

Regulament GDPR

Regulament GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor) este un act legislativ provenit de la Parlamentul European si al Consiliului, adoptat la 27 aprilie 2016 și având un termen de implementare pentru statele membre stabilit pentru 25 mai 2018.

Regulament GDPR – Este un Regulament European: înseamnă în termeni simpli că prevederile acestuia se vor aplica direct, fără a fi necesară (deși e posibilă) intervenția legiuitorului român.

Din perspectiva materiei: alături de EU-US Privacy Shield, GDPR reprezintă cea mai mare schimbare în aria protecției datelor personale în ultimii 30 de ani. Impactul va fi unul colosal, ca aplicabilitate, obligațiile prevăzute în cuprinsul Regulamentului fiind incidente în activitatea oricărei persoane care procesează date cu caracter personal (persoană fizică, societate de drept privat, instituții si entități publice).

Aplicabilitate teritorială: Regulamentul va fi aplicabil prelucrării datelor cu caracter personal operate în cadrul activităților unui sediu pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii. Totodată, Regulamentul va fi aplicabil entităților cu sediul în afara Uniunii, dar care procesează date cu privire la persoane aflate în Uniune și societatea:

  • oferă bunuri sau servicii persoanelor vizate din Uniunii – indiferent dacă e serviciul gratuit
  • monitorizează comportamentul persoanelor vizate dacă acestea se află în Uniune

Ce sunt datele personale: sunt informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; – mai multe detalii în fișierul atașat: Regulament GDPR

Ce înseamnă prelucrarea datelor: în esență desemnează orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregis­trarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Regulament GDPR

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecția datelor)

Mai multe detalii despre Regulament GDPR în documentele atașate mai jos:

Regulamentul UE privind GDPR  679/2016

Rectificarea regulamentului inițial

Rectificare la Regulamentul (UE) 679/2016